Personal

Manager general

Serviciul de comunicare și relații publice

Serviciul de specialitate

Serviciul restaurare, conservare, laborator

Biroul achiziții publice și administrativ

Compartimentul financiar, contabilitate, resurse umane

Compartimentul juridic