Conservare

Conservare preventivă

Conservarea preventivă a lucrărilor de artă are un rol esențial în menținerea operelor de artă în stare bună, pe termen lung. Aceasta implică luarea unor măsuri proactive pentru a preveni deteriorarea și degradarea. În acest sens, pentru ca o lucrare de artă să își mențină starea pe parcursul timpului sunt importante condițiile de depozitare, de expunere și de transport.

Echipa de conservatori a Muzeului Național de Artă Timișoara gestionează cu atenție spațiile expozițiilor permanente, creând un mediu stabil pentru operele de artă. Acest lucru implică monitorizarea și ajustarea constantă a temperaturii, a umidității și a calității aerului. De asemenea, protejarea de lumina directă a soarelui și asigurarea condițiilor adecvate de iluminare pentru fiecare lucrare în parte sunt necesare pentru a preveni decolorarea, alterarea culorilor sau apariția altor tipuri de degradări.

Din punct de vedere al conservării, un nivel de atenție și efort similar este acordat și protejării lucrărilor de artă aflate în depozitele muzeului. Colecția muzeului cuprinde peste 9.000 lucrări de artă, dintre care mai puțin de 1000 se află pe simezele expozițiilor permanente sau temporare, vizibile publicului. Celelalte lucrări sunt păstrate cu grijă în depozitele muzeului, în funcție de specificul operelor de artă: icoană, pictură, grafică, sculptură, artă decorativă.

Transport

Echipa de conservare a Muzeului demonstrează merite remarcabile și se implică activ atât în cadrul expozițiilor organizate intern, cât și al expozițiilor organizate în parteneriat cu alte muzee și galerii naționale și internaționale. Specialiștii conservatori depun eforturi considerabile pentru a asigura protecția optimă a operelor de artă în timpul manipulării și transportului, reducând la minimum riscul de deterioare. Printre măsurile luate se numără: utilizarea materialelor adecvate ambalării, respectarea  protocoale de manevrare, supravegherea și însoțirea lucrărilor de artă pe tot parcursul transportului.