Lansarea publicației Paul Neagu – Monografia / The Launch of Paul Neagu – The Monograph

Lansarea publicației Paul Neagu – Monografia

Muzeul Național de Artă Timișoara

Piața Unirii 1, Timișoara

Sala Barocă

Sâmbătă, 18 februarie, 17.00

Paul Neagu – Monografia este prima publicație de anvergură ce analizează toate etapele traiectoriei artistice a lui Paul Neagu (1938–2004), artist britanic de origine română care s-a stabilit la Londra în 1971. Monografia își propune să ofere o nouă perspectivă asupra operei sale, într-o perioadă în care, atât în Europa de Vest, cât și în cea de Est, parcursul său artistic invită la reinterpretare. Un artist remarcabil, care a excelat atât în mediul desenului, cât și în obiect sau sculptură, Neagu a fost totodată performer, gânditor și poet. Comisionată de Paul Neagu Estate (UK), această amplă publicație își propune și să examineze critic viziunea dominantă despre opera lui Neagu, care a evidențiat până acum, în mare măsură, dimensiunea performativă a practicii sale din prima jumătate a anilor 1970. Prin lărgirea cadrului de referință și extinderea fundamentelor teoretice dincolo de obișnuite locuri comune, volumul oferă noi interpretări ale anumitor teme și cicluri de lucrări, precum arta palpabilă, Hyphen – marea invenție sculpturală a lui Neagu, conceptul de Anthropocosmos sau „hemeneutica vizuală” de mai târziu.

Demersul editorial și-a asumat sarcina de a cerceta arhivele artistului, atât documentarea vizuală a operei și a proceselor sale de lucru, cât și bogata colecție de caiete de schițe/caiete și albume vizuale, care reprezintă o resursă încă neexploatată pentru cercetările interesate de opera lui Neagu. Recenta investigare a acestor resurse a inspirat atât secțiunea vizuală a publicației, cât și unele dintre contribuțiile academice din cuprinsul ei. Bazată, așadar, pe ample cercetări de arhivă și pe o investigare extinsă a surselor documentare disponibile, monografia aduce în atenție perspective contemporane asupra unui traseu artistic și cultural singular, adâncind totodată contextualizarea sa istorică. Publicația este editată de Magda Radu și Georg Schöllhammer, alături de Diana Ursan, asistent editor, fiind publicată de JRP|Editions; eseurile din cuprinsul ei sunt semnate de Ivana Bago, David Crowley, Tom Holert, André Lepecki, Friedemann Malsch, Anca Oroveanu, Ileana Pintilie, Magda Radu, Yehuda Emmanuel Safran, Kristine Stiles și Diana Ursan.

La lansare vor fi prezenți editorii monografiei Magda Radu și Georg Schöllhammer, alături de autorii Ivana Bago, Friedemann Malsch, Ileana Pintilie și Diana Ursan, graficianul volumului Andreas Wesle, precum și reprezentanții The Paul Neagu Estate (UK) – Trustees Iolanda Costide, Paul Ciucur și Marian Ivan (Galeria Ivan, București). Evenimentul va fi deschis de către Filip Petcu, Directorul Muzeului Național de Artă Timișoara.

EN

The Launch of Paul Neagu – The Monograph

The National Museum of Art Timișoara

Piața Unirii 1, Timișoara

Baroque Hall

Saturday, February 18, 17.00

Paul Neagu – The Monograph represents the first large-scale publication to examine the artistic itinerary of Romanian-born, UK-based artist Paul Neagu (1938–2004) who settled in London in 1971. The monograph aims to offer a new understanding of the artist’s oeuvre at a time when his activities as an artist, both in Western and Eastern Europe, are ripe for reassessment. A versatile artist, excelling in both two and three-dimensional forms of expression, Neagu was also a performer, thinker and poet. Commissioned by the Paul Neagu Estate (UK), the publication also analyses critically the prevailing narrative about him, which has focussed on his work from the first half of the 1970s, shedding light, most particularly, on the performative aspect of his practice. By broadening the frame of reference and extending the theoretical underpinnings beyond the familiar tropes, the volume offers new interpretations of certain themes and cycles of works – such as palpable art, the concept of Anthropocosmos, the Hyphen, his major sculptural invention, and later projects of “visual hermeneutics”

The editorial approach has assumed the task of looking into the artist’s archives, that is, into the visual documentation of his work and work processes, but also into the rich collection of sketchbooks/notebooks and visual albums, which form an as yet untapped resource for Neagu scholarship. This newly researched material has infused both the visual section of the publication and some of the scholarly contributions to it. Based on archival research and an extensive investigation of the available documentary sources, the monograph covers multiple facets of Neagu’s practice, drawing attention to contemporary perspectives on this singular artistic and cultural trajectory, while at the same time deepening its historical contextualization. The monograph is edited by Magda Radu and Georg Schöllhammer, along with assistant editor Diana Ursan. It is published by JRP|Editions, with essays by Ivana Bago, David Crowley, Tom Holert, André Lepecki, Friedemann Malsch, Anca Oroveanu, Ileana Pintilie, Magda Radu, Yehuda Emmanuel Safran, Kristine Stiles, and Diana Ursan.

Participants at the launch include the editors Magda Radu and Georg Schöllhammer, as well as essay authors Ivana Bago, Friedemann Malsch, Ileana Pintilie, Diana Ursan and designer Andreas Wesle, alongside representatives of The Paul Neagu Estate (UK) – Trustees Iolanda Costide, Paul Ciucur and Marian Ivan (Ivan Gallery, Bucharest). The event will be opened by by the Director of the National Museum of Art Timișoara, Filip Petcu.