Lansare Catalog „Victor Brauner: Invenții și magie”

Lansare Catalog „Victor Brauner: Invenții și magie”

Eveniment unic în peisajul editorial din România!
Lansarea catalogului „Victor Brauner: Invenții și magie” va avea loc sâmbătă, 18 februarie, între orele 14:00–15:00, în Sala Barocă a Muzeului Național de Artă Timișoara.

În cadrul evenimentului va avea loc o discuție între Camille Morando, curatoarea expoziției si coordonatoarea editorială a catalogului, Christian Derveloy, directorul general al tipografiei Arta Grafică și Diana Marincu, directorul artistic al Fundației Art Encounters.

Printre invitații prezenți în sală se vor afla Bernard Blistène, Cătălin Davidescu, Andreea Foanene.

Precomandă catalogul aici: https://ladouabufnite.ro/product/victor-brauner-inventii-si-magie-victor-brauner-inventions-and-magic/

Expoziția “Victor Brauner: Invenții și magie” este însoțită de un catalog bilingv (română/engleză), care reunește texte inedite ale specialiștilor (români, francezi și americani) despre artist și despre lucrările expuse, o biografie analitică și note biografice despre prietenii români ai lui Victor Brauner.

Cele cinci eseuri încredințate lui Cătălin Davidescu, Catherine Hansen, Radu Stern, Bernard Blistène și Camille Morando sunt consacrate locului pe care Brauner îl ocupă în România, de la începuturile sale în anii 1920 la București până la posibilele sale influențe asupra scenei actuale. Cu o intenție didactică, treisprezece texte ale Irinei Cărăbaș și Camille Morando descriu lucrările prezentate în expoziție și analizează influențele și invențiile desenelor, picturilor și sculpturilor, evocând contextul istoric, biografic şi artistic al lui Victor Brauner, în România şi Franța, de la începutul anilor 1920 până în 1965. Pictorul a scris în 1944: „Două evenimente capitale: accidentul meu ocular și războiul”. În ciuda acestor evenimente, Victor Brauner își va reînnoi constant opera și va inventa noi tehnici, noi subiecte, cu o tenacitate remarcabilă, pentru a compune o creație originală

În anexe, biografia ilustrată a fost stabilită de Camille Morando din fonduri de arhivă pentru a relata viața și opera artistului (1903–1966). Notele biografice de Andreea Foanene, Cătălin Davidescu, Diana Marincu și Catherine Hansen îi prezintă pe prietenii români ai lui Victor Brauner (Théodore Brauner, Benjamin Fondane, Jacques Hérold, Gherasim Luca, Gellu Naum, Paul Păun, Jules Perahim, Hedda Sterne, Tristan Tzara și Ilarie Voronca), a căror creație mărturisește influența excepțională a avangardismului românesc și producțiile abundente în România și Franța. Prezentul catalog ne oferă astfel o scriere inedită, atât pentru a însoți vizitatorii la expoziție, cât și pentru a prezenta și dezvălui amatorilor și publicului variat, care nu vor putea veni la Timișoara, invențiile și magia lui Victor Brauner care a scris: „Pictura mea este autobiografică. Povestesc viața mea. Viața mea este exemplară fiindcă este universală…”.

Mulțumim pentru finanțarea catalogului tipografiei Arta Grafica și Comitetului Brauner.

“Victor Brauner: Invenții și magie”
Organizatori: Centre Pompidou, Muzeul Național de Artă Timișoara, Fundația ArtEncounters, Institut français de Roumanie à Bucarest.
Finanțator: Consiliul Judeţean Timiş
Partener principal: Banca Transilvania
Cu sprijinul Comité Brauner, Fondation du Judaïsme Français, KPMG, REGINA MARIA și tipografia Arta Grafica.

// EN

A unique event in the Romanian publishing landscape!
The launch of the catalogue Victor Brauner: Inventions and Magic will take place on Saturday, February 18, between 14:00 and 15:00, in the Baroque Hall of the National Museum of Art Timișoara.

The event will host a discussion between Camille Morando, the curator of the exhibition and the editorial coordinator of the catalogue, Christian Derveloy, the general director of the Arta Grafica printing house and Diana Marincu, the artistic director of the Art Encounters Foundation. The discussion will be moderated by Marius Stan, the editorial director of the Art Encounters Foundation.

Among the guests present in the room: Bernard Blistène, Cătălin Davidescu, Andreea Foanene.

Pre-order the catalogue here: https://ladouabufnite.ro/product/victor-brauner-inventii-si-magie-victor-brauner-inventions-and-magic/

The exhibition Victor Brauner: Inventions and Magic is accompanied by a bilingual catalogue (Romanian/English), which brings together original texts by specialists (Romanian, French and American) about the artist and the exhibited works, an analytical biography, and biographical notes about Victor Brauner’s Romanian friends.

The five essays entrusted to Cătălin Davidescu, Catherine Hansen, Radu Stern, Bernard Blistène and Camille Morando are devoted to Brauner’s place in Romania, from his beginnings in the 1920s in Bucharest to his possible influences on the current scene. With didactic intention, thirteen texts by Irina Cărăbaș and Camille Morando describe the works presented in the exhibition and analyze the influences and inventions of drawings, paintings and sculptures, evoking the historical, biographical, and artistic context of Victor Brauner, in Romania and France, from the beginning of the 1920s to 1965. The painter wrote in 1944: “Two capital events: my eye accident and the war.” Despite these events, Victor Brauner will constantly renew his work and invent new techniques, new subjects, with remarkable tenacity to compose an original creation.

In the appendices, the illustrated biography was established by Camille Morando from archival funds to recount the artist’s life and work (1903–1966). The biographical notes by Andreea Foanene, Cătălin Davidescu, Diana Marincu and Catherine Hansen present the Romanian friends of Victor Brauner (Théodore Brauner, Benjamin Fondane, Jacques Hérold, Gherasim Luca, Gellu Naum, Paul Păun, Jules Perahim, Hedda Sterne, Tristan Tzara and Ilarie Voronca), whose creation testifies to the exceptional influence of the Romanian avant-garde and the abundant productions in Romania and France. Thus, the catalogue offers a novel writing, both to accompany visitors to the exhibition and to present and reveal to amateurs and the varied public, who will not be able to come to Timișoara, the inventions and magic of Victor Brauner who wrote: “My painting is autobiographical. I am telling my life. My life is exemplary because it is universal…”.

Our gratitude goes to Arta Grafica printing house and Comité Brauner for subsidizing the catalogue.

“Victor Brauner: Invenții și magie”
Organisers: Centre Pompidou, National Museum of Art Timișoara, Art Encounters Foundation, Institut français de Roumanie à Bucarest.
Financed by: County Council Timiș
Main Partener: Banca Transilvania
With the support: Comité Brauner, Fondation du Judaïsme Français, KPMG, REGINA MARIA and Arta Grafica printing house.
Production made possible by: Constructim and Policolor.