Examen de evaluare

Home / Anunțuri / Examen de evaluare

Nr. 3007/15.09.2022

ANUNŢ

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara,  P-ţa Unirii nr. 1 organizează în data de 30.09.2022, ora 1000  examen de evaluare pentru personalul contractual debutant la terminarea perioadei de debut, respectiv pentru următoarele persoane:

 • Doamna Sbera Maria, încadrată în funcţia contractuală de execuţie de restaurator,  gradul debutant la Serviciul Conservare, Restaurare, Laborator;
 • Doamna Babău Magda, încadrată în funcţia contractuală de execuţie de restaurator,  gradul debutant la Serviciul Conservare, Restaurare, Laborator;
 • Doamna Stoica Aurelia, încadrată în funcţia contractuală de execuţie de restaurator,  gradul debutant la Serviciul Conservare, Restaurare, Laborator;
 • Domnul Babușceac Alexandru încadrat în funcţia contractuală de execuţie de muzeograf, gradul debutant la Serviciul  de Specialitate;
 • Domnul Șerban Dan încadrat în funcţia contractuală de execuţie de muzeograf, gradul debutant la Serviciul  de Specialitate;
 • Doamna Andronache Izabela încadrată în funcţia contractuală de execuţie de muzeograf, gradul debutant  la Serviciul de Specialitate;
 • Doamna Pecican Andrada încadrată în funcţia contractuală de execuţie de laborant foto, gradul debutant  la Serviciul Conservare, Restaurare, Laborator;

Examenul va consta într-o probă scrisă  pentru   restaurator și muzeograf  respectiv probă practică  pentru  laborant foto, ce va avea loc la sediul instituţiei din P-ţa Unirii nr. 1.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului de Artă Timişoara-Compartimentul Fianciar Contabiliatate, Resurse Umane, telefon 0256-491592.

Bibliografia și tematica:

 • Pentru muzeograf debutant:
 1. Palatul Baroc si colecțiile sale, Muzeul de Arta Timișoara, 2006;
 2. Vârtaciu, Rodica,  Valori de arta baroca in Banat, Ed. Academiei Romane, 2015;
 3. Nicolescu, Corina, Muzeologie generală, București, 1979;
 4. Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311 din 8 iulie 2003;
 5. Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil nr. 182/2000;
 6. Ordin nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, actualizată;
 8. Hotărâre nr. 518/2004 privind aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, actualizată.

 • Pentru restaurator  debutant:
 1. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil  republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 2. Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice – republicată, cu modificările ulterioare;  
 3. H.G. nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, republicată cu modificările ulterioare;
 4. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti 2003;
 5. Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, aprobate prin HG 1546/18.12.2003;
 6. Cesare Brandi „Teoria restaurării”, București, 1996;
 7. Ana Maria Baciu O istorie a artei restaurării Ed.Grinta, Cluj Napoca,2011.
 • Pentru laborant foto:
 1. Rudolf Arnheim,Arta si perceptia vizuala. O psihologie a vazului creator Polirom, 2011;
 2. Rudolf Arnheim, „Forţa centrului vizual”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1995; 
 3. Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, aprobate prin HG 1546/18.12.2003;
 4. Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice – republicată, cu modificările ulterioare;  
 5. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil  republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 6. Mark Mudge, Carla Schroer, Graeme Earl, Kirk Martinez, Hembo Pagi, Corey Toler-Franklin, Szymon Rusinkiewicz, Gianpaolo Palma, Melvin Wachowiak, Michael Ashley, Neffra Matthews, Tommy Noble, Matteo Dellepiane , Principles and Practices of Robust, Photography-based Digital Imaging Techniques for Museums,in  The 11th International Symposium on Virtual reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST (2010) pp A. Artusi, M. Joly-Parvex,G. Lucet, A. Ribes, and D. Pitzalis (Editors)  (https://www.si.edu/content/MCIImagingStudio/papers/VAST10_Tutorial.pdf

 

          MANAGER

          Filip Adrian Petcu

Întocmit,

Inspector de specialitate I-RU

Liţă Lavinia

Leave a Reply