Anunțuri

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU organizată în data de18.11.2015, desfăşurată în cadrul concursului/examenului, pentru ocuparea funcţiei de muzeograf II la Secţia de Specialitate

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA Nr. 1614/18.11.2015         REZULTATUL PROBEI  DE INTERVIU organizată în data de18.11.2015, desfăşurată în cadrul concursului/examenului, pentru ocuparea   funcţiei de muzeograf II la Secţia de Specialitate           NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ  PROBA  INTERVIU REZULTAT FINAL BALOŞ  MARIUS  CĂLIN 90 p ADMIS     Se afişează azi, 18.11.2015, ora 1500.       SECRETAR Liţă Lavinia Inspector de specialitate IA Compartimentul Resurse Umane, Juridic                                                                                                                                                                                                     

REZULTATUL PROBEI SCRISE organizată în data de16.11.2015, desfăşurată în cadrul concursului/examenului, pentru ocuparea funcţiei de muzeograf II la Secţia de Specialitate

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA Nr. 1601/16.11.2015         REZULTATUL PROBEI SCRISE organizată în data de16.11.2015, desfăşurată în cadrul concursului/examenului, pentru ocuparea   funcţiei de  muzeograf II la Secţia de Specialitate           NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ  PROBA  SCRISĂ REZULTAT FINAL BALOŞ  MARIUS  CĂLIN 90 p ADMIS     Se afişează azi, 16.11.2015, ora 1500. Proba de interviu se va susţine în data de 18.11.2015, ora 1000.       SECRETAR Liţă Lavinia Inspector de specialitate IA Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul/examenul organizat în perioada 16.11.2015-20.11.2015 pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă:

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA COMISIA DE CONCURS         Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul/examenul organizat în perioada 16.11.2015-20.11.2015  pentru ocuparea   următoarei  funcţii contractuale de execuţie vacantă:     1 Muzeograf, studii superioare, grad profesional II la Secţia de Specialitate ;     Nr.Crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii 1. BALOŞ  MARIUS  CĂLIN ADMIS –       PROBA SCRISĂ : 16.11.2015, ora 10.     Se afişează azi, 09.11.2015, ora 16.00.                 Secretar Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic