Home / Anunțuri / 5709

MUZEUL  NAȚIONAL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr. 1914/28.09.2021

 

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada

05.10.2021-07.10.2021  pentru ocuparea   următoarelor funcţii

contractuale de execuţie vacante:

 

  • 1 Muzeograf II (S) – Secţia de Specialitate;
  • 1 Muzeograf I (S) – Secţia de Specialitate;
  • 2 Supraveghetor muzeu (M) – Secţia de Specialitate;
  • 1 laborant foto (M) la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator;
  • 1 Muncitor calificat II (G)-Biroul Administrativ;

 

Nr.

Crt

Numele şi prenumele candidaţilor Funcția contractuală de execuție vacantă Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. ȘERBAN DAN MUZEOGRAF II RESPINS Nu îndeplinește condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor
—– ——————- —————– ————- ————
1. BĂLĂNESCU AURA MUZEOGRAF I ADMIS
—– ———————— —————– ————– ————
1. CULEA SORIN-LAURENȚIU SUPRAVEGHETOR MUZEU ADMIS
2. LITRA ANCA SUPRAVEGHETOR MUZEU ADMIS
3. PERVESCU GLIGORE-ALEXANDRU SUPRAVEGHETOR MUZEU RESPINS Adeverință medicală depusă după termenul de depunere a dosarelor
4. POPESCU BIANCA ANA SUPRAVEGHETOR MUZEU ADMIS Depunere cazier judiciar până la prima probă sub sancțiunea eliminării din concurs
5. PÎRVULESCU-CEICA LAURA SUPRAVEGHETOR MUZEU ADMIS
—– ——————- ——————– ————-
1. PECICAN ANDRADA LABORANT FOTO ADMIS
2. ȘEPEȚAN MILE LABORANT FOTO RESPINS Nu are curs de design grafic
3. TASI IOAN LABORANT FOTO ADMIS
—– ————————- ——————————– ————- ——————–
1. MIOC FLORIN MUNCITOR CALIFICAT II RESPINS Nu a depus cartea de identitate și nu are calificările cerute

 

Menţiuni:

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul probei selecției de dosare pot depune contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării.

 

Afișat azi, 28.09.2021, ora 16,00.

 

Leave a Reply