Muzeul Național de Artă Timișoara a câștigat titlul de Partener Instituțional al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO

Home / Anunțuri / Muzeul Național de Artă Timișoara a câștigat titlul de Partener Instituțional al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO
Muzeul Național de Artă Timișoara a câștigat titlul de Partener Instituțional al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO

În urma depunerii dosarului de candidatură și a promovării etapei de evaluare, vă anunțăm cu bucurie și entuziasm că Muzeul Național de Artă Timișoara a dobândit statutul de partener instituțional al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO în domeniile culturii, educației interculturale, în promovarea diversității și a patrimoniului cultural.

Muzeul Național de Artă Timișoara este singura instituție culturală din județul Timiș care a obținut statutul de Partener Instituțional CNR UNESCO în 2022. Acest statut s-a confirmat, în urma câștigării concursului, prin decizia S.G. al CNR UNESCO nr. 24 din 29.07.2022.

Reprezentând o formă de susținere și confirmare cu valențe reputaționale, acest parteneriat statutar strategic aduce un plus de valoare imaginii și activității muzeului și încununează eforturile echipei noastre în promovarea culturii.

Sub egida statutului de partener instituțional CNR UNESCO, Muzeul Național de Artă Timișoara va organiza în perioada care urmează o serie de expoziții emblematice dedicate unor mari artiști precum: Paul Neagu, Oskar Szuhanek, Constantin Brâncuși, Victor Brauner, Romul Nuțiu, Suzana Fântânariu, Ciprian Radovan și alții.

„Decizia Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO de a considera Muzeul Național de Artă Timișoara drept partener institutional reprezintă un vot de încredere cu importantă influență asupra imaginii muzeului nostru. Dinamica recentă a MNArT este evidențiată în proiectele dedicate patrimoniului național și international, eforturile echipei noastre concretizate în elaborarea și expunerea unor proiecte relevante de patrimoniu și de artă contemporană, calitatea activităților educaționale, diversitatea parteneriatelor cu instituții omoloage naționale și internaționale, conectarea la comunitatea colecționarilor din Europa, calitatea studiilor și activităților de cercetare, comunicare și promovare a patrimoniului muzeal și muzeificabil. Toate acestea au contribuit la faptul că dosarul muzeului nostru a obținut punctaj maxim în acest concurs.”, declară Filip A. Petcu, directorul Muzeului Național de Artă Timișoara.

„Evaluarea a fost realizată de 4 experți desemnați de Asociația Comunelor din România și de către Uniunea Consiliilor Județene din România și de un reprezentant al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Criteriile de evaluare au vizat compatibilitatea activității instituțiilor candidate cu agenda UNESCO și cu prioritățile Comisiei Naționale, dar și capacitatea acestora de a dezvolta parteneriate interne și internaționale. Cea mai apreciată candidatura a fost cea a Muzeului Național de Artă din Timișoara, care a obținut 125 de puncte adică maximul ce putea fi acordat.”, afirmă Codrin Taut, reprezentant CNR UNESCO.

„Elaborarea dosarului a fost o experiență de comunicare și studiu complexă și de durată, întrucât a fost nevoie de acordarea strategiilor, activităților și rezultatelor noastre cu principiile și valorilor UNESCO. Suntem mândri că am reușit!”, subliniază Paula Cristina Gampe-Crăciunescu, Inspector de Specialitate, persoana din muzeu care a realizat documentarea, comunicarea și elaborarea dosarului pentru această competiție.

Calitatea de Partener Instituțional al CNR UNESCO este conferită exclusiv de Comisia Națională a României pentru UNESCO instutuțiilor publice ce împărtășeșc valorile și idealurile UNESCO și se angajează să le promoveze în mod activ. Acest tip de parteneriat se dobândește prin concurs și este valabil pentru o perioadă de trei ani. În mod excepțional, ciclul de desemnare din anul 2022 a limitat numărul de desemnări la două pentru fiecare din cele opt macro-regiuni de dezvolare, în cazul instituțiilor publice coordonate de Consiliile Județene.

Preambulul Constituției UNESCO stabilește idealul Organizației: „Întrucât războaiele încep în mintea oamenilor, în mintea oamenilor trebuie să fie construită apărarea păcii.” Astfel, UNESCO contribuie la construirea păcii, eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și dialogul intercultural prin educație, știință, cultură, comunicare și informare, iar MNArT, prin activitatea sa culturală, îmbrațișează și împărtășește aceste valori.

Leave a Reply