Workshop MNArT MULTISPECTRAL BAROC *Paintings&Science 1.1 – Baroque Reloaded

Workshopul MULTISPECTRAL BAROC este un demers inițiat de către echipa Laboratorului de Restaurare al Muzeului Național de Artă în cadrul proiectului Baroc Reloaded by MNArT, sprijinit prin programul Timișoara ECoC 2023. Proiectul aduce în prim plan perspectivele interdisciplinare dintre artele vizuale și științele exacte, puse în valoare prin noile tehnologii în Laboratorul de Restaurare Vizitabil al MNArT și în locuri surpriză din muzeu, în raport cu opere selecționate din colecțiile muzeale.

Proiectul Baroc Reloaded este finanțat de către Consiliul Județean Timiș, și beneficiază de bugetare guvernamentală prin echipamente și dotări care deservesc infrastructura MNArT, în scopul cercetării, educării și inovării în domeniul muzeal. Proiectul Baroc Reloaded conturează un itinerar spectaculos între arta tradițională, noile tehnologii, multidisciplinaritatea științelor muzeale și educația creativă a tinerii generații în muzee, cu accent pe patrimoniul mobil al Timișoarei în anul Capitalei Europene a Culturii.
Etapa Multispectral Baroc se desfășoară în luna noiembrie, propunându-și să coaguleze în jurul inițiative școli din municipiu și județ, elevi și studenți, tineri cercetători și oameni preocupați de culisele muzeului.

Participanții vor lucra sub coordonare împreună cu experții muzeului la prospectarea patrimoniului prin mijloace tehnologice de excepție, cu dispozitive de imagistică multispectrală și vor primi un certificat de MNArT-BYMS (MNArT-Baroque Young Museum Scholar).

Vă invităm să descoperiți alături de specialiștii muzeului detalii inedite, colorate, micro-cadre, straturi și sub-straturi ale picturilor baroce de secol XVII-XVIII din patrimoniul Muzeului Național de Artă Timișoara, acolo unde fizica, chimia, literatura și pictura se întrepătrund.

Fotografie: 

Turnul Babel, secolul al 17-lea, pictor olandez, ulei pe lemn
Colecția Muzeului Național de Artă Timișoara / Galeria de Artă Europeană
Analiza multispectrală a lucrărilor de artă în spectrul luminii ultraviolete (UV), vizibile (VIS) și infraroșii (IR) este o tehnică folosită pentru a dezvălui detalii invizibile cu ochiul liber și pentru a investiga compoziția și starea lucrărilor de artă.
 

Aceste analize sunt esențiale în conservarea și restaurarea operelor de artă, oferind o mai bună înțelegere a tehnicilor artistice și a modificărilor suferite de-a lungul timpului.
Spectrul vizibil al luminii acoperă intervalul dintre 400 nanometri (nm) -700 nanometri (nm).  Echipamentele de analiză multispectrală permit studiul unei imagini prin prisma culegerii unui cub multispectral pe un interval de lungimi de undă și procesarea acestuia prin intermediul unei baze de date, ce permite o cartografiere a posibilior pigmenți și a unor materiale constitutive.
Foto: detaliu de cartografiere multispectrală, fotografie procesată prin platforma digitală a  picturii în ulei pe lemn, Turnul Babel (sec. al 17-lea, pictor olandez colecția MNArT)

Lumina ultravioletă (UV) acoperă intervalul de lungimi de undă dintre 10 nanometri (nm) – 400 nanometri (nm). Spectrul UV dezvăluie detalii care nu pot fi observate cu ochiul liber, în lumină normală, ajutând parțial la identificarea pigmenților, a tipurilor de verni, la detectarea retușurilor, restaurărilor sau stratificărilor aplicate artificial într-o lucrare de artă.

Foto: detaliu de cartografiere multispectrală, fotografie procesată prin platforma digitală a  picturii în ulei pe lemn, Turnul Babel (sec. al 17-lea, pictor olandez colecția MNArT)
Lumina infraroșie (IR) acoperă intervalul de lungimi de undă între aproximativ 700 nanometri (nm) și 1 milimetru (100.000 nm).
Lumina IR poate penetra straturile superficiale ale picturii, ajungând până la stratul de preparație și poate ajuta la detectarea modificărilor subiacente cum ar fi: schimbările compoziției picturale sau retușurile aplicate de-a lungul timpului.
Foto: detalii de fotografie multispectrală în diverse lungimi de undă, Turnul Babel (sec. al 17-lea, pictor olandez colecția MNArT)