Timeline

Timișoara – Cronologie

1154 – Prima atestare documentară a Timișoarei de către geograful arab al-Idrisi

1316 – Carol Robert de Anjou mută capitala Regatului Ungariei la Timișoara

1441 – Iancu de Hunedoara este numit comite de Timiș

1552 – Cucerirea Timișoarei de către Imperiul Otoman și transformarea sa în vilayet

1716 – Cucerirea Timișoarei de Eugeniu de Savoya, marcând sfârșitul dominației otomane

1728 – Începerea lucrărilor de sistematizare și canalizare a râului Bega, transformându-l într-un canal navigabil

1781 – Timișoara primește statutul de oraș liber regesc

1841 – Se înființează Facultatea de Filosofie

1845 – Se înființează Facultatea de Drept

1848 – Revoluțiile de la 1848 din Europa au avut un impact semnificativ în Banat, Timișoara fiind centru al activităților revoluționare

1853 – Inaugurarea primei linii telegrafice din Timișoara, care leagă orașul de restul Imperiului Habsburgic

1857 – Inaugurarea primei linii de cale ferată din Banat, care lega Timișoara de Seghedin

1884 – Timișoara devine primul oraș din Europa continentală cu străzi iluminate electric

1919 – Intrarea trupelor românești în Timișoara la sfârșitul Primului Război Mondial și unirea Banatului cu România

1947 – Instaurarea regimului comunist în România

1989 – Revoluția Română începe la Timișoara

Timișoara – Timeline

1154 – The first documentary attestation of Timișoara by the Arab geographer al-Idrisi

1316 – Charles Robert of Anjou moves the capital of the Kingdom of Hungary to Timisoara

1441John Hunyadi is appointed Committee of Timiș

1552 – The conquest of Timișoara by the Ottoman Empire and its transformation into a vilayet

1716 – The conquest of Timișoara by Eugene of Savoy, marking the end of Ottoman rule

1728 – Starting the works of systematization and canalization of the Bega river, transforming it into a navigable channel

1781 – Timisoara is granted the status of royal free city

1841 – The Faculty of Philosophy is established

1845 – The Faculty of Law is established

1848 – The 1848 revolutions in Europe had a significant impact in Banat, Timișoara being the center of revolutionary activities

1853 – Inauguration of the first telegraph line in Timișoara, connecting the city with the rest of the Habsburg Empire

1857 – Inauguration of the first railway line in Banat, linking Timișoara to Seghedin

1884 – Timisoara becomes the first city in continental Europe with electric street lighting

1919 – The entry of Romanian troops into Timișoara at the end of the First World War and the union of Banat with Romania

1947 – The establishment of the communist regime in Romania

1989 – The Romanian Revolution begins in Timișoara

Sorry,You have not added any story yet