Legislație

Home / Legislație

Legea 311 din 2003 a muzeelor și a colecțiilor publice Hotărârea Consiliul Judetean Timis 162 din 2011 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor publice de cultură de interes județean Hotărârea Consiliul Judetean Timis 162 din 2011 Anexa A3 – Regulamentul de organizare și funcționare a Muzeului de Artă Legea 8 din 1996 actualizată în 2018 și publicată în 14 iulie 2018 privind drepturile de autor și drepturile conexe Legea nr 544 din 2001 actualizata privind liberul acces la informațiile de interes public HG 123 din 7 februarie 2002 actualizata pana la data de 8 iulie 2016 privind adoptarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544 din 2001 Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 republicata in 3 decembrie 2013, privind transparenta decizionala in administratia publică Legea 98 din 2016 actualizata – a achizitiilor publice  Hotărârea 395 din 2016 Normele de aplicare a Legii 98 din 2016 privind achizițiile publice Ordonanța de urgență nr 189 din 2008 cu privire la managementul instituțiilor publice de cultură Legea nr 182 din 2000 privitoare la protejarea patrimoniului cultural național mobil HOTĂRÂRE nr 1546 din 18.12. 2003 privind Normele de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate , actualizată Ordonanța (A) 27 din 2002 actualizată, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor Legea 477 din 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice HOTĂRÂRE nr 286 din 23 martie 2011, vizând Regulamentul cadru privitor la stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, actualizata[:]]]>