Depozitul vizitabil de artă decorativă

Home / Depozitul vizitabil de artă decorativă

Depozitul vizitabil de artă decorativă

Depozitul vizitabil cuprinde opere reprezentative ale Colecției de Artă Decorativă specifice diferitelor perioade istorice din spatiul european: lucrări textile, mobilier, ceramică, ceasuri de perete și de șemineu, obiecte de orfevrărie, piese de veselă. În expunere identificăm și piese de sculptură mică de inspirație greco-romană, dar și lucrarea „Ecorșeu” realizată într-o manieră academică de Constantin Brâncuși, în 1902, îndrumat de profesorul de anatomie, medicul Dimitrie Gerota. Lucrarea împrumutată de la Colegiul Carol I din Craiova a făcut parte din expoziția „Constantin Brâncuși – Surse românești și perspective universale”  marcând intenția muzeului de a onora personalitatea marelui artist și de a evoca expoziția istorică dedicată ”părintelui sculpturii moderne” în anul Timișoarei 2023 – Capitală Europeană a Culturii.  Jocul oglinzilor permite dialogul vizitatorului cu spațiul și augmentează vizual geometria configurației prezente a artefactelor din expunerea tip Wunderkammer (cabinet de curiozități).

Conceput și inaugurat în 2023 ca parte a strategiei de transparentizare  și accesibilizare a MNArT,  desemnează  un ”muzeu-deschis”, reconfigurat  cu propunerea unei noi perspective asupra patrimoniului,  o nouă ofertă de apropiere și dialog între specialiștii muzeului și public. Experiența facilitează accesul  în intimitatea spațiului destinat păstrării colecției de Artă Decorativă a muzeului.  Configurația de expunere se proiectează ca un laborator de idei și oglindiri  și  ca o antecameră a digitalizării pentru obiectele din acest fond.

Visitable Decorative Art Repository

The visitable repository contains representative works of the Decorative Art Collection specific to different historical periods in the European space: textile works, furniture, ceramics, wall and mantel clocks, goldsmith’s wares, tableware. The exhibition also includes small sculptures of Greco-Roman inspiration, as well as the work “Ecorșeu”, created in an academic manner by Constantin Brâncuși in 1902 under the guidance of his anatomy professor, the doctor Dimitrie Gerota. The work on loan from Carol I College in Craiova was part of the exhibition “Constantin Brâncuși – Romanian Sources and Universal Perspectives” marking the museum’s intention to honour the personality of the great artist and to evoke the historical exhibition dedicated to ”the father of modern sculpture” in the year of Timișoara 2023 – European Capital of Culture.  The play of mirrors allows the visitor to dialogue with the space and visually enhances the geometry of the present configuration of the artefacts in the Wunderkammer  (cabinet of curiosities) exhibition.

Conceived and inaugurated in 2023 as part of the MNArT’s transparency and accessibility strategy, it is an “open museum”, reconfigured to offer a new perspective on cultural heritage, a new approach and dialogue between museum specialists and the public. The experience facilitates access to the intimacy of the space intended to house the museum’s Decorative Art collection.  The configuration of the display is designed as a laboratory of ideas and mirrors, and as an antechamber of digitisation for the objects in this collection.