Apel de colaborare la revista Euroregionalia nr. 5/2018

Home / Mesaje de interes old / Apel de colaborare la revista Euroregionalia nr. 5/2018

[:ro] 

Apel de colaborare la revista EUROGEGIONALIAnr. 5/2018

Revista Euroregionalia este revista Muzeului de Artă Timișoara elaborată în colaborare cu Centrul de Studii Avansate în Istorie al Universității de Vest din Timișoara. Este o revistă cu un profil interdisciplinar care se adresează cercetătorilor, muzeografilor,studenților din  domeniile științe umaniste și arte.

Revista publică studii în limba română însoțite de un rezumat în limba engleză. Sunt acceptate și studii scrise integral în limba engleză.

Numărul 5/2018 al revistei Euroregionalia va cuprinde următoarele secțiuni:

  • Artă, cultură, modernitate, identitateromânească în context european

Studiile vor avea în vedere descrieri și evaluări alefenomenelor muzeografice, artistice, cultural-istorice bazate pe studii de caz și interpretări teoretice.

 

  • Artiști și colecții de artă

Vor avea prioritate studiile care aduc în atenția cititorilor artiști moderni și contemporani, colecții de artă locale, regionale, naționale și europene.

  • Cronici

 

Termene:

1 iunie 2018 – primirea textelor

Iunie-iulie 2018 –evaluarea textelor și acceptarea lor,  solicităride îmbunătățire

1 august2018 –primirea formei finale

Octombrie 2018 – apariția revistei

Corespondența cu Euroregionaliase va face prin e-mail la adresa: euroregionalia@gmail.com

Redacția își rezervă dreptul de a respinge acele texte care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează în tematica revistei, nu respectă termenele de predare și normele  tehnice de redactare.

Redacția

 

Norme minimalede redactare

  • se acceptă studii şi articole redactate în limba română sau în limba engleză; textele în limba română vor fi însoţite de rezumate în limba engleză (maximum 200 cuvinte), iar cele în limba engleză de rezumate în limba engleză și în limba română;
  • textele vor cuprinde o listă de 5 cuvinte-cheie (keywords) în limba engleză;
    • se recomandă ca textele să nu depăşească 50.000 semne, incluzând spațiile libere, notele de subsol și referințele;
    • textele vor cuprinde OBLIGATORIU aparat critic (note de subsol și bibliografie la final);
  • întregul text (cu excepția unor inscripții speciale) va trebui redactat cu literă Times New Roman, distanța între rânduri 1,5 (line spacing = 1,5), fără formatări speciale pentru aliniate.

 

Ordinea trimiterilor în articol:

1.Titlul (cu majuscule, mărime 14, bold/aldine, centrat)

2.Prenumele și numele autorului/autorilor (centrat, mărime 12, bold/aldine, numele – cu majuscule)

3.Afilierea instituțională (centrat, aldine)

4.Titlul rezumatului în engleză (cu majuscule, mărime 12, centrat, cu aldine/bold)

5.Textul rezumatului în engleză  (mărime 12), urmat pe rând nou de 3-5 cuvinte-cheie (Keywords)

6.Textul propriu-zis al studiului/articolului (mărime 12). Subtitlurile vor fi evidențiate prin bold (aldine) și un rând gol înaintea lor

7.Anexe (mărime 12).

 

Notele de subsol (mărime 10, fărăaldine/bold)

Cărți:

Viktor Lazarev, Istoria picturii bizatine, vol. III, Editura Meridiane, București, p. 100

Articole în reviste de specialitate:

Victor Neumann, “Federalism și naționalism în Monarhia Austro-Ungară” în Altera, nr. 30/31, 2006, pp.203-237

Surse de pe internet

Victoria, Anghelescu, „Șerbana Drăgoescu în dialog cu Victoria Anghelescu” în Revista Cultura Fundația Culturală Română,  București, 2007, Sursa: http://revistacultura.ro/cultura. php?articol=1033 (ultima accesare: 10.08.2015)

 

Referințele bibliografice (mărime 10, fără aldine/bold)

Referinţele vor trebui listate la finalul materialului în ordinea alfabetică a autorilor şi cronologică a publicării lor (dacă este vorba de mai multe lucrăriaparţinând aceluiaşi autor), TNR, mărime 10, la unrând. Autorii se vor asigura că fiecare referinţă minimalăde la note apare în lista finală de referinţe.

Citatelevor fi încadrate cu ghilimele duble („…”). Citatele de peste 40 de cuvinte vor fi redate cu ghilimele într-un paragraf nou, cu litere de mărime 10. Citatul în cadrul unui alt citat va fi încadratcu ghilimele franceze («…»)

Tabelele, figurile și hărțileconțin titlul deasupra (formatul: Tabel nr. 1. … ; Figura nr. 1. …; Harta nr. 1. …) și sursa (Sursa: / Surse:) dedesubt

Numerele: Se va folosi virgula zecimală(ex. 31,3%)[:]